Snapchat IRL

Participants

Ron Shleif

Shahar Horesh

פרויקט המדמה את הפילטרים של סנאפצט במציאות (באופן פיזי). אדם יושב לפני מסך מול מצלמה ובין האדם למצלמה יגיע פילטר שהאדם יבחר וכך יצטלם ויקבל תמונה עם פילטר.

Details