Augmented M - מרובדת M

Participants

Chana Manhaimer

Or

באמצעות אפליקציית מציאות מרובדת ניתן יהיה לסייר במדרשה עם מסכת מציאות מדומה או אפילו רק עם הנייד ולראות את המדרשה באור קצת אחר. עבודות אמנות וירטואליות יתווספו לנוף האמיתי ויחשפו צד אחר של המוסד והדרך שבה אנחנו רואים את הארכיטקטורה שלו ותופסים את הויזואליות שלו.

Details