דולקות הנורות מעצמן

כפי שניתן לראות בתמונה, ניתן להאיר נורות פלורסנט מבלי להיות שהן מחוברות לחשמל! באמצעות שדות חשמליים משתנים, למשל בעזרת סליל טסלה – פירוט למטה
Lw8jp2g1amnzazk0maor

Details

נורות פלורסנט שנדלקות מבלי להיות מחוברות לחשמל

באמצעות יצירת שדות חשמליים משתנים (למשל בעזרת סליל טסלה) ניתן להאיר  נורות פלורסנט ללא לחשמל, לדג׳ ראו:
https://youtu.be/kEFVRUGWHKM?t=2m19s
ראו גם פרויקט אמנות מדהים מ-2004 שנקרא ״השדה״ (כפל משמעות על שדה חשמלי ושדה חקלאי)

נבנה סליל טסלה ונאיר נורות הדולקות מעצמן וננסה להגיע לפיתוחים שיאפשרו הגדלת טווח השפעת סליל הטסלה ו/או הארת הנורה בשליטה יותר גדולה שלנו על מתי היא נדלקת ומתי לא (למשל: הארה שלה בתנועה).

חברי צוות דרושים: מבינים בחשמל ומגנטיות, ספציפית בהַשְׁרָאוּת, מי שיש לו נסיון עם סלילי טסלה הוא חבר צוות אידיאלי

קרדיט תמונה: Dr. Norman Herr

Fluorescent Tubes Lighting without being Connected to Power
It's possible to light up fluorescent tubes just by creating changes in electrical fields around them (e.g. with a Tesla Coil), and without them being connected to power.  Have a look: https://youtu.be/kEFVRUGWHKM?t=2m19s
And, an amazing art project from 2004 called "The Field" (pun intended - electrical/agronomical) by Richard Box.

In this project we'll build a Tesla Coil and light bulbs which "shine on their own". We'll try to develop abilities that'll help us increase the range of the coil and/or be in higher control of when the tube lights up and when not (e.g. lighting it only when it's in movement).

Looking for crew members who: understand electricity and magnetism, especially inductance. Prior experience with Tesla Coils is a huge advantage.
Image credit: Dr. Norman Herr