Ana

Participants

Vera Korman

גרסה אינטראקטיבית להצבה מרובדת מסכים וקטעי וידאו. יצירה הייפר- לינקית נושמת המתרחבת ומצטמצמת כל הזמן.
Unkkjvsavf3wyeqn3sto

Details

, רמקולים, מצלמות, מסכים, מקרנים, סטרימרים, מחשבים
כבלים מאריכים, מפצלים, מצלמות רשת, סנסורים של תנועה
חלקם נביא איתנו חלקן נבקש מהמדרשה לספק לנו