גדי בחלב אימו

גדי בחלב אימו - סדרת עבודות של האמנית מיכל נאמן לצד טקסט של ורד חרותי שתהפוך למהלך אינטראקטיבי עם הצופה. טקסט ודימוי מתערבלים זה בזה שכבות המסקינגטייפ, הלק והטיפקס יחד עם תאריך, מילה ומשפט ובמקביל "לא" תבשל גדי בחלב אימו"

Details