ליאור ניצן

Skills

אסיסטנט במעבדת המדיה והמחשבים במדרשה תאורה לסרטים - עבדתי על מספר סרטי סטודנט הן כצ'יף תאורה וע.תאורה וגם בתחומי האמנות והוידאו ארט בקטנה גריפ (דולי,פורטה וכל השאר) - עבדתי בשנתי השנייה בסרט גמר בספיר ובשנים ג-ד בסרטי האמצע של חברי ללימודים (חמישה סה"כ) עריכת סרטים (בעיקר עובד עם אוויד, אך גם יודע פרימייר, ואפטר אפקטס) --------------------------------------------------------- An assistant in the Media and Computer Lab at the Midrasha Lighting for films (Key Gaffer) - I worked on a number of student films, such as lighting and lighting and art and video art Key Grip (Dolly, Forte and all the rest) - I worked in my sophomore year in the final film in Sapphire and in the third to fourth years in the middle films of my classmates (five total) Editing movies (mainly works with Avid, but also knows Primer, After Effects)
אני סטודנט לקולנוע בשנתי הרביעית במדרשה ואסיסטנט במעבדת המחשבים עם אהבה וידע לתחום הקולונע גם עלילתי וגם דוקמונטרי , יודע לעבוד ואוהב לעזור
מתעניין נורא גם בתחומי האומנות שהם לא רק קולנוע,.
מאד מאד אוהב לערוך 

--------------------------------------------

I'm
 a film student in my fourth year at the Midrasha and an assistant in 
the computer lab with love and knowledge in the field of the film, both 
fiction and documantry, I know how to work and I love to help
He is also very interested in art, which is not just cinema.
Very much like editing