Vera Korman

ההצעה מבקשת ליצור פרשנות חדשה להצבת הווידאו "אנא", שהוצגה בגלריה אלפרד בתל אביב, 2017 (אמנית: ורה קורמן, אוצרת: נוגה דוידסון). ההצבה מורכבת מסרט מרכזי (אורך 10:00ד׳) המשלב קטעי וידאו-פרפורמנס ורדי-מייד משלל מקורות (תיעודיים, ביוגרפים ומבוימים), ומ"גרורות מסכים" המפוזרים בחלל המשדרים חלקים הלקוחים מתוך הסרט המרכזי. 
הפרשנות החדשה תבקש ליצור ממד אינטראקטיבי המרחיב מאפיינים ארכיונים ייחודיים שבבסיס ההצבה, מפרק את העבודה שוב ומפצל את מרכיביה לעוד אפשרויות ואסוציאציות. מכל מסך יוצאים מסכם נוספים אשר הצופה יכול לבחור ביניהם ולהחליט איזה רובדים הוא מעמיק בהם וחושף בהצבה או מוריד (תרגום לשפה מסוימת, השתתפות כמו בשיחת סקייפ, צפייה במקורות החזותיים בשלמותם, קריאה על המקורות החזותיים וכו). 
ההצבה כעבודה אינטראקטיבית תתייחס אל המימד האסוציאטיבי של הרשת ותציג ורסיה שלו כהצבה פיסית בחלל וכבחירה אישית בתוך מאגר ארכיוני מוגבל.  זוהי מחשבה על יצירת המבוססת על הייפר- לינקיות נושמת - המתרחבת ומצטמצמת כל הזמן.