Tamar Marcus

Skills

המון רצון טוב, אצבעות קטנות, ויכולת לסרוג שבטח לא תהיה יעילה במיחד
אני החברה של שגיא שפר. נראה לי שכבר דיבר איתכם לגבי זה שגם אני אצטרף?